Här finns vi

Lästips


Psykoterapi

Som legitimerad kognitiv psykoterapeut, är mitt arbetsverktyg den kognitiva och beteendeterapeutiska psykoterapin.
Jag hjälper människor som fastnat i olika destruktiva spiraler, som lider av grubblerier, negativa tankar, ångest, ängslighet eller oro. Det kan också handla om en känsla av kaos, depression, tvångsmässighet, långvarig ångest, utbrändhet eller livskris. En del av dem jag träffar har också alkohol eller beroendeproblem. Par kan få hjälp med att återfå en fungerande kommunikation.
Terapin syftar till att må bättre genom att hitta och träna ett beteende som leder till mer positiva konsekvenser. Detta leder till förbättrad psykisk hälsa.

 

Handledning

Jag har tidigare erfarenhet ifrån näringslivet som arbetsledare, ingenjör och som handledare inom organisationer.

 

Anhörigfrågor

Jag har under ett antal år arbetat med föräldrar/barn frågor samt anhörigfrågor, med stöd till make/maka, eller barn till föräldrar med svåra psykiska funktionshinder

 

 

Här finns vi